Duyurular
01 Ağustos 2015 14:01

 

(BAP proje verileri ile ilgili hazırlanan her türlü yazı, makale, tez ve sunulan bildiriler ile ilgili duyuru)

 

Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 5.maddesine göre, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen

a) Alt Yapı Projeleri, 

b) Lisansüstü Tez Projeleri,

c) Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi,

ç) Çok Disiplinli Araştırma Projeleri,

d) Sanayi İşbirliği Projeleri ve

e) Patent Destek Projelerinin sonucunda yönergenin 16.maddesi gereğince proje yöneticisi tarafından proje verileri ile ilgili hazırlanan her türlü yazı, makale, tez ve sunulan bildirilerde "Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir" ibaresinin ve proje kodunun belirtilmesi zorunludur.

      Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 16.maddesinde “Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Gazi Üniversitesi’ne aittir. Proje yöneticisi proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale, tez ve sunduğu bildirilerde "Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir" ibaresini ve proje kodunu belirtmek zorundadır.”,  17.maddesinde ise “Proje kapsamında yapılan yayınlarda çalışmanın Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendiği (proje numarası verilerek) açık şekilde belirtilir.” Denilmektedir.

Ancak bazı projelere ait kesin raporlarda bu maddelerde belirtilen atıfların yapılmadığı tespit edilmiş olduğundan, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.