Bilimsel Araştırma Projeleri İhale Komisyonu

30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6554 sayılı kararname ekinin 7. maddesi gereğince ihale komisyonunun oluşumu, “İhale yetkilisi; biri Başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, Bütçe Daire Başkanı veya görevlendireceği bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyelerde dahil olmak üzere görevlendirir.” şeklinde belirlenmiştir.