Misyon - Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Misyon

 

Birimimizin bütçesinin hazırlanması, Kalkınma Bakanlığı projeleri, TAGEM, TÜBİTAK, SAN-TEZ,  ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projelerinin yazışmaları, takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, projeler dahilinde, yolluk görevlendirmeleri ve ödemeleri, yapım işleri, her türlü mal ve hizmet alımının yurtiçi ve yurtdışı satınalımları ve ödemelerini mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirerek bilimsel anlamda Üniversitemize katkı sağlamayı görev edinmek.