Misyon

Birimimizin bütçesinin hazırlanması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Destekli Projeler (Kalkınma Bakanlığı/DPT), TAGEM, TÜBİTAK, UDAP, Ankara Kalkınma Ajansı Projeleri ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projelerinin yazışmaları, takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, projeler dahilinde, yolluk görevlendirmeleri ve ödemeleri, yapım işleri, her türlü mal ve hizmet alımının yurtiçi ve yurtdışı satın alımları ve ödemelerini mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirerek bilimsel anlamda Üniversitemize katkı sağlamayı görev edinmek.