Birimin Tarihsel Gelişimi
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”uyarınca, (26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin düzenlenerek yeniden yayımlanmıştır.) Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen, Bilimsel Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usül ve esasları düzenlemek amacıyla, kurulmuştur.