Değerler

Kurum/Birim kültürünü benimseyerek teknolojik yeniliklere açık olmak,

Bilgi paylaşımını destelemek,

Bilimsel desteklerin verilmesi aşamasında herkese eşitlik ilkesini benimsemek,

Birim personelimizin ekip çalışmasını benimsemesine olanak sağlamak,

Mali süreçlerin yürütülmesinde güvenilir ve şeffaf olmak,

Birim işlerini mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmek.