Duyurular

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Y Ö N E T İ M  K U R U L U  K A R A R L A R I

TOPLANTI TARİHİ             : 23.06.2017                                                                                                                                                                          TOPLANTI SAYISI      :       12

          2017/368- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi’’nin, Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin Genel Esaslar başlıklı ikinci bölümünün madde 4 (ç) bendinde belirtilen ve Bilimsel Araştırma proje türlerinden olan destek projelerinin destek üst limitinin belirlenmesi hakkında Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin 22.06.2017 tarih ve E.91807 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.

           ‘Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi’’nin, Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin Genel Esaslar başlıklı ikinci bölümünün madde 4 (ç) bendinde belirtilen ve Bilimsel Araştırma proje türlerinden olan destek projelerinin destek üst limitinin 500.000.- (Beşyüzbin) TL.- olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.