İletişim
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, No:6/1 Rektörlük Binası 06500 Teknikokullar Yenimahalle /ANKARA
 
Faks : 0 312 202 23 58
e-posta : bap@gazi.edu.tr

 

Arif ÖZDEMİR

Şube  Müdürü

Birim Sorumlusu

 

202 23 56

BAP PERSONELİ

GÖREVİ

TELEFON

Aysel KALKAN

Bilgisayar  İşletmeni

 - Yurt içi, yurt dışı yolluk görevlendirme işlemleri,

 - EBYS yazışma işlemleri,

202 23 50

Azime DEMİROĞLU

Ayniyat Saymanı

 - Doğrudan temin (tekliflerin takibi ve değerlendirilmesi) işlemleri

 - Taşınır kayıt işlemleri

202 23 57

Bülent BEKTAŞ

Bilgisayar  İşletmeni

 - Bütün ihale işlemleri
 - Teminatların takip işlemleri

202 23 53 

 

Erkan YAVUZGÜL

             Memur

  - İhale İlan işlemleri

  - SGK İşlemleri 

202 23 49

Fatma AKSOY ÇAĞLAR

Bilgisayar  İşletmeni

  - BAP Projelerinin ödeme işlemleri

  - SAN-TEZ ve TAGEM projelerinin bütün işlemleri

 

202 23 05

Figen KAYA ÜÇBAŞ

Veri Hz.ve Kont. İşletmeni

 - TÜBİTAK projelerinin (doğrudan temin işlemleri, avans açılışı ve mahsubu, yolluk, burs, PTİ, proje çalışanlarının ödemeleri ve projelerin takibi) işlemleri

202 23 48

İbrahim Yıldırım BAYAZİT

Veri Hz.ve Kont. İşletmeni

 

 - Evrak tasnif işlemleri

202 23 47

Sinan AYDOĞDU

Teknisyen

 - Doğrudan temin siparişlerinin takip işlemleri

 - İhale dokümanlarının satılması / dosyaların alım işlemleri

 - Piyasa Araştırma İşlemleri

 - Taşınır kayıt işlemleri

202 23 49

Şahika KARAKURUM

Araştırmacı

 - BAP projelerinin Başvuru Aşamaları, Düzenlenmesi, Takibi ve Komisyon karar işlemleri.

202 23 55

Şerif ÖZÜDOĞRU

Veri Hz.ve Kont. İşletmeni

 - Doğrudan temin (tekliflerin değerlendirilmesi, sipariş verilmesi )işlemleri,

 -Yolluk ödemeleri/avans kapanış işlemleri,

 - Akreditif işlemleri

202 23 54

Taner ÇANKAYA

Bilgisayar  İşletmeni

 - Taşınır kayıt işlemleri,

 - Talep formlarının alınması

 - Yaklaşık maliyet İşlemleri

202 23 45

Yeşilay ÜNAL

Bilgisayar  İşletmeni

 - TÜBİTAK projelerinin (avans açılışı ve mahsubu, burs) işlemleri
 - SGK İşlemleri

 - Proje çalışanları maaş İşlemleri

202 23 50