İletişim

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, No:6/1 Rektörlük Binası 06500 Teknikokullar Yenimahalle /ANKARA

 

Faks :0 312 202 23 58

e-posta :bap@gazi.edu.tr

 

Şube Müdürü Birim Sorumlusu
202 23 56
 
 
 
BAP PERSONELİ
GÖREVİ
TELEFON
Bilgisayar İşletmeni
1) Yurt içi, yurt dışı yolluk görevlendirme işlemleri
2) Doğrudan temin (tekliflerin takibi) işlemleri
3) EBYS yazışma işlemleri
4) İstatiksel verileri hazırlama işlemleri
5) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
202 23 37
 
Ayniyat Saymanı
1) Doğrudan Temin İlan Verme İşlemleri
2) Evrakların tasnif ve dosyalama/arşiv işlemleri 
3)Taşınır kayıt işlemleri
4) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
202 23 57
 
Bilgisayar İşletmeni
1) Bütün ihale işlemleri (Pazarlık Usulü İhale)
2) Teminatların takip işlemleri
3) BAP Onayı (MYS) belgelerinin düzenlenmesi
4) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
 
202 23 53 
 
Şef
 
1) BAP Projelerinin (MYS/BAP Otomasyonu) ödeme işlemleri
2) Bütçe, Faaliyet Raporu vb. Verilerin hazırlanma işlemleri
3) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
 
 
202 23 05
 
 
Veri Hz.ve Kont. İşletmeni
 
1) TÜBİTAK projelerinin (Doğrudan Temin, Avans Açılışı ve Mahsubu, Yolluk, Burs, PTİ, Proje Çalışanlarının Ödemeleri ve Projelerin Takibi) işlemleri
2) MYS Sisteminde TÜBİTAK projelerinin Avans, Onay ve Ödeme işlemleri
3) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
 
202 23 48
 
Veri Hz.ve Kont. İşletmeni
 
 
1) Evrakların fotokopi, tasnif ve dosyalama/arşiv işlemleri
2) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
202 23 47
Teknisyen
1) Doğrudan temin siparişlerinin takip işlemleri
2) İhale dokümanlarının satılması / dosyaların alım işlemleri
3) Piyasa Araştırma İşlemleri
4) Taşınır kayıt işlemleri
5) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
202 23 49
 
Araştırmacı
 
1) BAP projeleri ile ilgili komisyon kararlarına ait gündemin hazırlanması (Yazılı Hale Getirilmesi) kararın yazılması, dağıtımı, sisteme işlenmesi ve takibi
2) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
202 23 55
Veri Hz.ve Kont. İşletmeni
1) Doğrudan temin (sipariş verilmesi )işlemleri
2) Yolluk ödemeleri
3) Akreditif işlemleri
4) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
 
 
202 23 54
 
Bilgisayar  İşletmeni
1)  Taşınır kayıt işlemleri
2) Talep formlarının alınması
3) Yaklaşık maliyet İşlemleri
4) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
 
 
202 23 45
 
Bilgisayar  İşletmeni
 
1) TÜBİTAK projelerinin (avans açılışı /mahsubu ve burs) işlemleri
2) SGK İşlemleri
3) Proje çalışanları maaş İşlemleri
4) MYS Sisteminde Avans Açılışı-Mahsubu, burs işlemleri, SGK işlemleri, Proje çalışanları maaş işlemleri, kapanan projelere ait ödemeler
5) Birim sorumlusu  tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 
 
 
 
 
202 23 50
 
FAHRİ VOLKAN TEMEL
İŞÇİ
1)  Evrak
2) SGK İşlemleri
 
202 33 89
 
TARKAN KORKMAZ 1) Evrak 2023928