Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası 06500 Teknikokullar/ANKARA
 
Faks : 0 312 202 23 58
e-posta : bap@gazi.edu.tr
 

Arif ÖZDEMİR

Şube  Müdürü

202 23 56

 
 
BAP PERSONELİ
GÖREVİ
TELEFON
Bilgisayar  İşletmeni
 - Yurt içi, yurt dışı yolluk    görevlendirme işlemleri,
 - EBYS yazışma işlemleri,
 - TÜBİTAK Bursiyer işlemleri
 - İhale sözleşmelerin hazırlanması) işlemleri.
202 23 50
Fatma AKSOY ÇAĞLAR
Memur
 - BAP Projelerinin ödeme işlemleri,
 - Piyasa araştırma işlemleri
 - İhale ilan işlemleri,
 - Onay alınması işlemleri,
202 23 05
Ayniyat Saymanı
 - Doğrudan temin (tekliflerin takibi ve değerlendirilmesi) işlemleri
202 23 57
Bülent BEKTAŞ
Memur
 - İhale (ilan ve dökümanların hazırlanması) işlemleri,
 - Teminatların takip işlemleri
 - İhale yazışma işlemleri 
 - İhale (kararların alınması, sonuçların bildirilmesi
202 23 53
Veri Hz.ve Kont.İşletmeni
 - TÜBİTAK projelerinin (doğrudan temin işlemleri, avans açılışı ve mahsubu, yolluk, burs, PTİ, proje çalışanlarının ödemeleri ve projelerin takibi) işlemleri
202 23 48
Araştırmacı
 - BAP projelerinin Başvuru Aşamaları, Düzenlenmesi, Takibi ve Komisyon karar işlemleri.
202 23 55
Veri Hz.ve Kont.İşletmeni
 - Doğrudan temin (tekliflerin değerlendirilmesi, sipariş verilmesi )işlemleri,
 - Yolluk ödemeleri/avans kapanış işlemleri,
 - Doğrudan teminle alınan malzemelerin kontrol işlemleri,
 - Akreditif işlemleri
202 23 54
Bilgisayar  İşletmeni
 - Taşınır kayıt işlemleri,
 - Talep formlarının alınması, Ödeme evraklarının tasnif işlemleri,
 - Doğrudan teminle alınan malzemelerin kontrol işlemleri,
 - İhale dökümanlarının satılması/dosyaların alım işlemleri
- Yaklaşık maliyet İşlemleri

202 23 45