Duyurular

Her projenin süresinin bitiş tarihinden 30 gün önce BAP otomasyon sistemi, projeyle ilgili ihtiyaç taleplerine kapatılacaktır.Her tür talebin proje sürelerinin bitiminden 30 gün öncesine kadar BAP otomasyon sistemine girişinin yapılarak BAP Birimine iletilmiş olması gerekmektedir. Süreç proje süresi içerisinde başlasa dahi proje süresi bittikten sonra hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca proje süresi içerisinde yapılan yolluk görevlendirmelerine ait ödeme evraklarının proje bitiş tarihinden önce hazırlanarak BAP Birimine teslim edilmesi ve ödemesinin yapılması gerekmektedir. Projenin bitiş tarihinden sonra yapılacak bildirimlerin ödemesi yapılmayacaktır.