Duyurular

Değerli Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları

Yeni BAP proje önerileri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Yeni dönemde proje başvuruları için belirli bir zaman sınırlaması olmayacaktır ve BAP sistemi sürekli olarak açık bulunacaktır. Daha önceden yapılmış ve hâlihazırda yürütülmekte olan bütün projelere BAP bilgi sistemindeki yeni proje sorgulama bölümünden ulaşılabilecektir. Tüm projeler yıllara, akademik birimlere, bütçelerine ve türlerine göre sınıflandırılmış olup, sistemden proje konusu ve proje yürütücüsü girilerek ilgili proje bilgilerine ve özetine ulaşılabilecektir.
01.01.2013 tarihinden itibaren daha önce yürütülmüş ve tamamlanmış olan projelerin güncel yayın durumları BAP sistemine girilmeden, yeni proje başvurusu veya yürütülmekte olan projelerle ilgili; ara rapor,  kesin rapor veya ihtiyaç talepleri dâhil herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Yeni başvuru yapılacak projelerde etik kurul onayı gereken çalışmalarda, etik kurul raporu olmayan proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.  BAP Komisyonu yeni proje başvurularını değerlendirirken eski projelerin bilimsel yayın durumlarını göz önüne alacaktır. Proje ihtiyaçları belirlenirken üniversitemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar gözetilerek taleplerin yapılması uygun olacaktır.  Kırtasiye, ofis-büro malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, ses kayıt cihazı, kameralar, yurtdışı seyahat gibi kalemlerden mümkün olduğunca kaçınılması, kit ve benzeri malzeme alımlarında zorunlu olan miktar kadar talepte bulunulması, yeni cihaz talebi yerine üniversitemiz bünyesinde bulunan büyük teçhizatlardan (Örn. SEM, TEM, server  vb) faydalanılması ve üniversite, kamu kuruluşları ve özel sektörden  alınacak hizmet alımları yerine üniversitemiz bünyesindeki öz kaynaklar kullanılarak projelerin planlanması durumlarında başvurulan projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. 
BAP proje başvurularında üniversitemiz bünyesinde mevcut olduğu halde, aynı işlevi görebilecek makine-teçhizatın tekrar talebi olabilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut teçhizatın etkili bir biçimde kullanılabilmesini sağlamak ve mükerrer alımların önüne geçip üniversitemiz bütçesini daha etkin kullanmak amacıyla BAP Sistem sayfasında tüm makine-teçhizatın sorgulaması yapılabilecek sistem oluşturulmuştur. Yeni proje başvurularında yeni bir cihaz veya teçhizat talebinde bulunulmadan önce bu sistemden faydalanılması uygun olacaktır. Uygun olduğu durumlarda rektörlük bünyesinde bulanan bu tür ekipmanın yeni projelerde kullanılması sağlanacaktır.
 

Gazi Üniversitesi BAP Komisyonu