Yolluk İle İlgili Bilgiler

 

 

AVANS ALMADAN GİDİLEN YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLERE İLİŞKİN YOLLUK BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER:

 • Yurt dışı yolluk bildirim formu. Geçici görev yolluk bildirim formu beyan sahibi tarafından doldurulur. Bütün giderler bu formda kronolojik ve açık bir şekilde beyan edilirken  Yabancı para biriminden hesaplamalar için belge doldurulduğu tarihteki  TCMB döviz satış kuru kullanılır. http://tcmb.gov.tr/ adresinden temin edebilirsiniz. Kur çıktısını da belgelerinize ekleyiniz.

 • Uçak ile gidilmişse elektronik bilet ibraz edilmelidir. (Elektronik Bilet THY yetkili ofisinden veya alınan seyahat acentesinden aslı olmalıdır.)

 •   Kongre Katılım ücretini gösterir belge/makbuz/dekont aslı ibraz edilmelidir.

 •   Kongre Katılım Sertifika  Belgesi aslı yada fotokopisi ibraz edilmelidir.

 •   Dilekçe (T.C. Kimlik No, Telefon No ve Banka Bilgileri (IBAN No,Şube Adı - Kodu ve Hesap No) bilgilerini içermelidir.)

 •    Masraf Bilgi Formu. (Fakülte muhasebe bürosundan alınmalıdır.)

 

AVANS ALINARAK GİDİLEN YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLERE İLİŞKİN YOLLUK BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

 • Yurt dışı yolluk bildirim formu. Geçici görev yolluk bildirim formu beyan sahibi tarafından doldurulur. Bütün giderler bu formda kronolojik ve açık bir şekilde beyan edilirken  Yabancı para cinsi kullanılmış ise avansın hesabınıza geçtiği tarihteki TCMB efektif satış kuru avans kapatmada kullanacağınız kur olacaktır. Kur bilgilerini http://tcmb.gov.tr/ adresinden temin edebilirsiniz. Kur çıktısını da belgelerinize ekleyiniz. Alınan avansa ait gider belgeleri görevlendirme bitiminden itibaren 20 gün içerisinde birimimize ulaştırılacaktır.

 • Uçak ile gidilmişse elektronik bilet ve fatura ibraz edilmelidir. Elektronik Bilet THY yetkili ofisinden veya alınan seyahat acentesinden aslı olmalıdır.

 • Kongre Katılım ücretini gösterir belge/makbuz/dekont aslı ibraz edilmelidir.

 • Kongre Katılım Sertifika  Belgesi aslı yada fotokopisi ibraz edilmelidir.

 • Dilekçe (T.C. Kimlik No, Telefon No ve Banka Bilgileri (IBAN No, Şube Adı - Kodu ve Hesap No) bilgilerini içermelidir.)

 • Masraf Bilgi Formu. (Fakülte muhasebe bürosundan alınmalıdır.)